download
info@bolsjoj.nl 020 - 2012777

Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Alle reizen van Bolsjoj Reizen worden uitgevoerd conform de ANVR Consumentenvoorwaarden (Deel A – Reisvoorwaarden) en vallen onder de garanties van zowel de SGR als het Calamiteitenfonds. De uitgebreide ANVR Consumentenvoorwaarden kunt u inzien via www.anvr.nl/anvr-voorwaarden/. Bolsjoj Reizen hanteert, gezien het soort reizen dat wij aanbieden, aangepaste voorwaarden ten aanzien van de betalingsvoorwaarden, annulerings- en wijzigingskosten.

Onze dagprogramma’s zijn vrij gedetailleerd weergegeven om een zo goed mogelijk beeld te geven van de geplande invulling van de reis. Toch zijn er factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering, zoals gewijzigde dienstregelingen, kapotte wegen, slecht weer of materiaalpech. Als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven, behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om - vooraf of ter plaatse - wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of excursies aan te brengen. U kunt er in zo’n geval natuurlijk van op aan dat wij onze uiterste best doen om de kwaliteit en het karakter van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Eventuele extra reis- en verblijfskosten die als gevolg van overmacht gemaakt worden, kunnen voor rekening van de deelnemers komen. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwachts niet akkoord komen, dan reserveren wij voor u een gelijkwaardige, alternatieve accommodatie. Voor excursies waar Bolsjoj Reizen c.q. onze lokale vertegenwoordiger niet in bemiddelt, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid.

Betalingsvoorwaarden
Onze betalingsvoorwaarden/percentages zijn afwijkend ten aanzien van de ANVR-voorwaarden)
De aanbetaling bedraagt 20% van de reissom. Indien u gebruik maakt van een speciaal tarief voor uw vluchten (I.A.T.A*.), bedraagt de aanbetaling 20% van het landarrangement plus de volledige kosten (100%) van de vliegtickets en luchthavenbelastingen. De aanbetaling dient per omgaande te worden voldaan. Uiterlijk 4 weken voor vertrek dient u het resterende bedrag te voldoen. Bij boeking binnen 4 weken voor vertrek dient de volledige reissom direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan tenzij anders vermeld op uw factuur.

*IATA
IATA-vliegtickets dienen op voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij bij boeking doorgaans binnen 48 uur te worden uitgegeven. Wij zullen pas overgaan tot uitgifte van de tickets nadat het landarrangement akkoord is gekomen. Indien wij na 48 uur nog geen akkoord hebben ontvangen dan zullen de tickets opnieuw door ons worden ingeboekt. Uiteraard zullen wij proberen dezelfde boekings-/prijsklasse te hanteren. Indien dit niet mogelijk is zullen wij direct contact met u opnemen.
Uitgegeven IATA-tickets kunnen niet meer door u worden gewijzigd en bij een eventuele annulering zijn de kosten altijd 100%.

Annulerings- en wijzigingskosten
Onze kosten/percentages zijn afwijkend ten aanzien van de ANVR-voorwaarden)
Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten 20% over de totale reissom, vanaf 56 tot 42 dagen voor vertrek 30% van de totale reissom, vanaf 42 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de totale reissom, vanaf 28 tot 14 dagen voor vertrek 75% van de totale reissom, vanaf 14 tot 7 dagen voor vertrek 90% van de totale reissom, vanaf 7 dagen voor vertrek de volledige reissom. Indien de volledige kosten van de vliegtickets in de aanbetaling zijn verwerkt, bestaan de annuleringskosten uit de volledige kosten van de vliegtickets, vermeerderd met het voorgaand vermelde percentage van het landarrangement. Indien uw visum reeds is aangevraagd dan zijn de kosten hierover 100%.

Bij een wijziging na boeking uwerzijds berekenen wij automatisch minimaal € 50 wijzigingskosten per boeking. Indien de wijziging ook nog kosten met zich meebrengt (van b.v. uitgegeven tickets, treinkaartjes en annulerings-/wijzigingskosten van hotels, gidsen, taxi’s etc.) dan worden die voor 100% aan u doorberekend. Indien de nieuwe reisdata (vluchten/hotels etc.) duurder uitvallen dan zullen de extra kosten uiteraard aan u worden doorberekend.

Indien u uw reisdata wilt wijzigen dan brengt dat dus altijd kosten met zich mee.

Bij groepsreizen kunt u tot 3 maanden voor vertrek de vertrekdatum wijzigen à € 50 per boeking. Dit is uiteraard alleen mogelijk mits er nog plaatsen beschikbaar zijn op andere groepsreizen in het zelfde jaar.

Bij eventuele wijzigingen of gedeeltelijke annuleringen onderweg (tijdens uw reis) uwerzijds dienen de hieruit voortvloeiende kosten ter plaatse direct door u te worden voldaan. U heeft geen recht op restitutie van reisonderdelen die u zelf tijdens uw reis heeft geannuleerd of gewijzigd, ongeacht wat lokale vertegenwoordigers, hotelpersoneel, gidsen of vervoersbedrijven u ook toezeggen. U krijgt dus na vertrek nooit geld terug! Bolsjoj Reizen is nimmer aansprakelijk voor wijzigingen/deelannuleringen die u tijdens uw reis zelf doorvoert.

Een ander land, andere gewoonten
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, een andere taal, een andere cultuur, ander eten en andere gewoonten. Kortom, het is niet zoals thuis. Dat is natuurlijk een van de leukere dingen van een vakantie in het buitenland, maar zeker ook iets om rekening mee te houden. Pas u daarom aan wanneer bepaalde zaken anders zijn dan u in Nederland gewend bent. De toeristische infrastructuur is in de landen die wij in deze brochure aanbieden nog in opbouw en door de aard van het land primitiever dan in West-Europa. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat men ter plaatse minder flexibel is dan dat wij graag zouden willen zien. Het aanpakken van problemen of andere zaken komen soms een beetje chaotisch over. Vluchtschema’s en treintijden kunnen worden gewijzigd of een hotelreservering wordt omgezet naar een ander, gelijkwaardig hotel, waardoor aanpassingen nodig zijn. Wij vragen u bij voorbaat om begrip te tonen voor eventuele onvolkomenheden, die niet aan ons of onze lokale vertegenwoordigers te wijten zijn maar inherent zijn aan de situatie ter plaatse. Speciaal voor reizen naar onze bestemmingen, landen waar grote maatschappelijke veranderingen plaatsvinden, dient u zich hiervan bewust te zijn bij het maken van uw reisplannen. Verder dient u te weten dat het niveau van onderhoud aan gebouwen (hotels/musea) minder is dan bij ons. Doorgaans wordt er door de lokale bevolking op verschillende bestemmingen weinig of geen Engels of Duits gesproken. Op sommige bestemmingen mogen onze gidsen alleen via een lokale gids werken. Zij zijn dan verantwoordelijk voor het vertalen van de informatie die men ontvangt van eventuele (verplichte) lokale (Russische-Chinese etc.) sprekende gidsen. Ook in de hotels, treinen en aan boord van de cruiseschepen wordt er doorgaans door het personeel weinig Engels of andere Europese talen gesproken.

Onvolkomenheden/Klachten
Bolsjoj Reizen is ervan overtuigd dat de aangeboden reizen van goede kwaliteit zijn. Mocht u desondanks onvolkomenheden of problemen tegenkomen, dan dient u deze onmiddellijk aan het verantwoordelijke gezag (hotelier, receptie, chauffeur, reisleiding) tijdens de reis kenbaar te maken. Zij zijn ter plaatse en kunnen problemen het snelst verhelpen. Indien een eventueel probleem niet naar wens of niet snel genoeg wordt opgelost, verzoeken wij u contact op te nemen met onze agent/vertegenwoordiger. Zowel onze lokale agent als wijzelf beschikken over een noodnummer dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is in het geval van nood of bij problemen. Mocht u daarna nog klachten hebben, dan kunt u deze binnen een termijn van 1 maand na afloop van de reis schriftelijk bij Bolsjoj Reizen indienen. Uw klacht kan alleen ontvankelijk worden verklaard indien u deze ter plaatse bij de betreffende vertegenwoordiging kenbaar heeft gemaakt en hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

Persoonlijke eigendommen welke achter zijn gelaten in vliegtuig, bus, hotel en/of cruiseschip, kunnen nimmer door Bolsjoj Reizen worden nagezonden. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw bagage (niet het hotelpersoneel, uw chauffeur of gids).

Vrijblijvend aanbod
Conform een artikel in de ANVR-reisvoorwaarden is in deze brochure sprake van een vrijblijvend aanbod dat door ons kan worden herroepen.

Gewichtige omstandigheden
In geval van gewichtige omstandigheden hebben wij het recht de reisovereenkomst te wijzigen. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan van zodanige aard, dat uitvoering van de reisovereenkomst door de reisorganisator niet in redelijkheid kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger, indien zich dergelijke omstandigheden voordoen, binnen 48 uur een alternatief aanbod doen, tenzij de oorzaak van de wijziging de reiziger is toe te rekenen.

Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en vergissingen in deze brochure binden ons niet.

Kunnen wij u ergens mee helpen? Bel 020 - 2012 777 of mail naar info@bolsjoj.nl